امروزه به دلیل افزایش دستگاه های خودپردازی که توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند ، شاهد بیشتر شدن افرادی هستیم که تمایل به نصب دستگاه عابر بانک شخصی خود را دارند.

اما به دلیل نداشتن اطلاعات فنی در این زمینه با مشکلاتی مواجه می شوند که گروه فنی ساتل با مشاوره های فنی تخصصی این مشکلات را بر طرف کرده است.

منو اصلی